Juozas Šutas
2016-02-16

Atiduok, ką privalai!

lt vėliava neliberaliaiVasario 16 – oji yra giliausias šaknis į modernios Lietuvos piliečio dūšią įleidusi šventė. Prieš 98 metus Signatarai savo parašais suprojektavo ir išliejo eilę kolonų, ant kurių buvo pastatyta naujoji Lietuva. Tai yra didinga iškilmė, be kurios kovo 11 – oji greičiausiai mus džiugintų tik pavasarį bundančia gamta.

Mes minėdavome, mes minime ir minėsime šią dieną. Šiandien vyksta daug puikių renginių, iškilmingų susibūrimų, kuriuose apstu gražių kalbų, šia proga netrūksta ir šaunių pasilinksminimų. Tai nuostabu, kelkim linksmybes, kad Signatarai iš dangaus šypsotųsi. Kad šypsotųsi ir tie kiti Minaičių Signatarai, kuriuos prisimename gerokai rečiau. Kurių kartais ir visai nepamename.

1949 metų vasario 16 – oji yra mažoji ir kuklioji šiandien minimos šventės sesuo. Ankštas, šaltas ir drėgnas bunkeris, prieblanda ir rizika prarasti visą Lietuvos partizanų vadovybę – tokiomis sąlygomis vyko Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio deklaracijos pasirašymas. Ši šalia Radviliškio esančiame Minaičių kaime pasirašyta deklaracija mūsų istorijai reiškia labai daug.

Deklaracija partizaniniam karui suteikė kitą statusą: miško brolių kova už Lietuvos laisvę pagaliau oficialiai tapo valstybės kova prieš kitą valstybę. Tai ir pareiškimas – mes nesame banditai, mes tauta, ginanti savo šalį. Partizanų vadai perkėlė kovą į patį aukščiausią lygį.

Visas partizanų judėjimas įgavo aiškią karinę struktūrą, nustatyti pavaldumo santykiai ir vidaus taisyklės. Visa tai valdo vienas aukščiausias vadas. Minaičių kaimo bunkeryje iš esmės buvo sukurta nauja Lietuvos kariuomenė.

Tačiau LLKS nebuvo vien tik karinė organizacija. Šis sąjūdis tapo ir aukščiausiu tautos politiniu organu. Tai dar vienas milžiniškas pasiekimas, dėl kurio šios deklaracijos ir jos signatarų atminimas yra neblėstantis. LLKS vadui, Jonui Žemaičiui – Vytautui, po mirties suteiktas generolo laipsnis. Jis pripažintas ketvirtuoju Lietuvos Prezidentu.

Didžiuojuosi šiandienos Lietuva, nes toks įvertinimas suteikė pelnytą garbę tam, kuris sutiko dėl tautos ant savo pečių užsikrauti nepakeliamą naštą. Nesvarbu, kad buvo tos naštos sulaužytas, mes vis tiek žinome kuri pusė laimėjo karą. Deklaracijos pasirašymu įsteigtam Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžiui dar daugiau žavesio suteikia ir jo pasirinktas šūkis. Tai lotyniška sentencija rede, quod debes – atiduok, ką privalai. Būtent šiandien mes privalome atiduoti pagarbą tiems, kurie dėl mūsų atidavė viską.

Nuotrauka E. Vasiliausko

13 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *