All posts by Jūratė Šutaitė

Esu Jūratė, studijuoju lietuvių filologiją gimtajame Vilniuje, antrame kurse. Mėgstu muziką, folklorą, geras knygas, ilgus ir trumpus pasivaikščiojimus bei sekmadienius. Kadangi tiek ateitininkiška veikla, tiek rašymas man yra labai svarbūs, jau antrus metus rašysiu čia. O pristigusi įkvėpimo prisimenu šiuos žodžius: „Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu; net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose.“ (Mt 13, 32)

Paraštės V: „Amžinybė mums yra stovėti upėje birželio rytą ant akmens.“

typewriter-via-earthoughts-tumblr

A. Nykos – Niliūno poezija – iššūkis keliauti. Keliauti be galo įdomiai ir ilgai – nuo eilėraščio pavadinimo, paimto iš romėnų mąstytojo veikalo pavadinimo, iki Evangelijos, nuo smilties iki granito. Iššūkis, nes tai nėra lengvas romanas, laukiantis ant naktinio stalelio, kol bus permestas akimis prieš užmiegant. Tai penas kiekvieno lietuvio sielai, jei nenorime pasilikti prie „vosilkų poezijos“, jei norime pažinti tai, ką geriausio turime tarp savos literatūros lobių ir kam nereikia skambių šūkių ar spalvingų afišų, penas, jei tik priimame iššūkį keliauti.

Skaityti toliau