Tag Archives: literatūra

Paraštės V: „Amžinybė mums yra stovėti upėje birželio rytą ant akmens.“

typewriter-via-earthoughts-tumblr

A. Nykos – Niliūno poezija – iššūkis keliauti. Keliauti be galo įdomiai ir ilgai – nuo eilėraščio pavadinimo, paimto iš romėnų mąstytojo veikalo pavadinimo, iki Evangelijos, nuo smilties iki granito. Iššūkis, nes tai nėra lengvas romanas, laukiantis ant naktinio stalelio, kol bus permestas akimis prieš užmiegant. Tai penas kiekvieno lietuvio sielai, jei nenorime pasilikti prie „vosilkų poezijos“, jei norime pažinti tai, ką geriausio turime tarp savos literatūros lobių ir kam nereikia skambių šūkių ar spalvingų afišų, penas, jei tik priimame iššūkį keliauti.

Skaityti toliau

Literatūra apie krikščionišką literatūrą: Marilynne‘os Robinson Gileadas

augustes str

Rašytojas – lyg stovintis tarpdury ir žvelgdamas į žmogų matantis humanizmo bei teologijos sąsajas. Arba, pasak krikščionybės ir kultūros sąveika besidominčio profesoriaus Michaelo A. Conway‘aus, žmogus, kurio pastangomis kitus pasiekia saulės spinduliai [6]. Mano tolesnių svarstymų tikslas, neapglėbiant jo išankstinėmis intencijomis, bandant iš anksto jo nevadinti jo krikščioniška literatūra (jei tai įmanoma), žvelgti į neseniai perskaitytą Gileadą.

Skaityti toliau