Martynas Pilkis
2012-05-07

Maironis + Klimtas + Pavasaris

Gustavas Klimtas „Vienkiemio sodas su Nukryžiuotuoju“

Maironis

Pavasaris

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vėversiai,
Čyrena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant lankų –
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti!

***

Šiemet sukanka 150 metų nuo Maironio gimimo. Apie tą gana neblogai žinome.

Šiemet, beje, tiek pat metų sukanka ir nuo Gustavo Klimto – net ir paviršutiniškai apie dailę nusimanantiems žmonėms dažnai girdėto austrų dailininko – gimimo.

***

Šiandien Prezidentė sakė:

– Permainos ir išbandymai nesugniuždė lietuviško žodžio, tik užgrūdino ir išmokė mus dar stipriau jį saugoti bei puoselėti. Visi esame atsakingi už unikalios mūsų kalbos išsaugojimą.

O juk galėjo vietoj „unikalios“ pasakyti ir „vienatinės“, „vienintelės“, „nepakartojamos“. Gal kitąsyk. ♦

-
Paveikslo nuotrauka iš čia (CC autorinės teisės).
6 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 3 )

  1. Pilkio braižas atpažįstamas, net nepažvelgus į autoriaus vardą :)) sakyčiau labai pagirtina savybė.

  2. Manoma, kad šį paveikslą Klimtas nutapė vasarodamas J. Vienožinskio sodyboje Dačiūnuose, netoli Obelių.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *