Linas Braukyla
2015-04-03

ECCE HOMO

Durer

„Pilotas [tą dieną, t.y. šiandien] tarė: „Štai žmogus!“

Sustok.

Klausimas jums, net jei toliau ir neskaitysite: kas yra žmogus?

Daug komentatorių sakė ir sakys, kad Pilotas ne šiaip kokį paprastą žmogų parodė. Jis, turbūt pats nesuprasdamas, pasakė, kas yra tikrasis žmogus. „Štai [toks turi būti] žmogus“. Nesunku suprasti, kad Kristus amžiams tapo tikrosios žmogaus prigimties įsikūnijimu, sakytume, žmogaus norma, prie kurios artėti buvo skirta visiems žmonėms. Žmogaus savastį (arba tai, kas išimtinai žmogiška) išreiškia tik Kristus.

Paprasta ir banalu? Užduokite klausimą, kas yra žmogus, bet kam: savo etikos mokytojui, p. Pavalkiui (šie žmonės yra atsakingu už tai, kad Lietuvos piliečiai užaugtų geri žmonės), tautininkui, liberalui, komunistui, verslininkui, žaliavalgiui, budistui, filosofui, žurnalistui, fizikui, biologui,  politologui ir visiems kitiems, kas rūpinasi žmonėmis. Bus akivaizdu, kad aiškaus atsakymo nėra.

Gal atsakymo ir neturi būti? Turi, nes jei jo nebus, žmogiškumas savaime liks kažkas, ką lyg ir jaučiame, bet negalime išreikšti. Be visuminio žmogaus vaizdo lieka tik jį apibūdinti per neiginį – žmogus nėra vien žmogbeždžionė, žmogus nėra vien individas, žmogus nėra vien darbo jėga, žmogus nėra vien tautos narys, žmogus nėra vien gamtos dalis, žmogus nėra vien statistinis vienetas. O kas jis yra? Kokį žmogų reikia ugdyti ir kokiam žmogui reikia pačiam būti? Koks žmogus yra politikos tikslas? Kodėl ir koks žmogus teisiškai yra žmogus?

Puikiausia yra tai, kad čia ir susiliečia teorinis apmąstymas su kasdienybe, todėl nebegalima tekste keliamo klausimo nubraukti kaip „filosofinio“ casino online ir „grįžti į realybę“. Ne protas klausia, kas yra žmogus, o mes patys. Visa savo būtimi, kokią ją turime.

„Žmogus yra visų daiktų matas.“ Ne ta prasme, kad jis valdo visatą (savo ribotumą jis jau patyrė ir dar patirs). Noriu pasakyti, kad lai jokia mums pažįstama būtis teneaplenkia žmogaus! Visa dera matuoti pagal tai, koks žmogaus paveikslas konkrečią mintį ar daiktą atitinka. Pornografija skirta ne doram žmogui, o geismų mašinai. Liberalizmas skirtas ne žmogui, o individui. Autonomiškam. Idiotui. Štai kaip atrandamas orientyras pasaulyje: ieškoti, kas kokį žmogų įsivaizduoja.

Žmogaus matas yra tikrasis būdas lyginti ir religijas. Krikščionybė taip pat turi būti matuojama žmogumi. Tiesa, ji čia pasirodo puikiai, nes Dievas dėl žmogaus tampa juo pačiu ir miršta dėl jo.

Pilotas šiandien mums pateikia atsakymą. Jei jis atrodo rimtas, dabar pats laikas jį kontempliuoti. Jei jis neįtikina, tenepristinga mums drąsos bent jau nuolatos kelti klausimą. Tačiau ne bet kokį, o esminį.

Paveikslo autorius yra Albert Dürer (1500 m.). Tai vienas žymiausių autoportretų. Galima kaltinti, autorių už tai, kad jis save vaizduoja kaip Dievą. Dar labiau galima „kaltinti“ Dievą, kuris save „pavaizdavo“ žmogumi.

16 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 5 )

  1. Kad ne žmogui, tai taip, nes liberalizmas nepripažįsta jokio žmogiškumo normatyvo. Kad individui, tai taip, nes būtent tokia abstrakcija liberalizmas žmogų ir laiko. Kad autonomiškam, tai taip, nes nuo Kanto toks individo idealas įsitvirtino. Kad idiotui, tai taip, bet klasikine prasme (tam, kuris savo esme negyvena bendruomenėje. Liberalai, be abejo, sako, kad individai būtinai bursis į bendruomenes ir tas individualumas turi būti papildytas bendruomeniškumu, bet liberalus bendruomeniškumas lieka idiotiškas – bendrija tik padeda individui siekti savo tikslų, o ne padeda išvystyti žmogui savo prigimtį.)
    Taip, ta ištrauka ir skirta provokacijai, bet aš labai rimtai. Kas labiausiai rėžia akį?

  2. Viskas puiku, beveik… „Noriu pasakyti, kad lai jokia mums pažįstama būtis te neaplenkia žmogaus!“ Šiame sakinyje yra viena esminė klaida: turėtų būti ne „būtis“, o „būtybė“. Remiuosi Maceinos religijos apibrėžimu: „Religija yra pažintas ir pripažintas santykis tarp Dievo kaip būties ir žmogaus kaip būtybės“.

  3. Nuo tavo siūlomo termino sėkmingai arba ne bandžiau pabėgti, nes kalbu daugiau apie žinojimo sistemas. Jos yra (būtis), tačiau jų būtybėmis nesinori vadinti.
    Viena iš vietų, kai nebesusitvarkau su tuo, ką noriu pasakyti :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *