All posts by Milda Vitkutė

Talpus yra žmogaus protas

Šiandienos spaudos apžvalgoje pasivaikščiojimas po žmogaus proto platybes. Dar visai neseniai Naujosios kairės šalininkai kritikavo katalikų protestus dėl spektaklio „Apie Dievo Sūnaus veido koncepciją“. Pasimėtyta priekaištais dėl meno cenzūros ir pamatinių laisvių ribojimo bei politiką užteršusio klerikalizmo. Dar kartą pasismūgiuota

Skaityti toliau