All posts by Linas Braukyla

Dar nesu užbaigtas žmogus. Myliu tiesą, siekiu gėrio, visada ieškau grožio. Stengiuosi būti nuoseklus. Rašau, nes turiu augti. Esu ateitininkas, nes taip manyje susijungė tikėjimas, jį suteikusi Bažnyčia ir sustiprėjęs noras gyventi Evangelija. Daug juokiuosi, dažnai kažkur trenkiuosi galva, studijuoju politikos mokslus.

Tėti, aš manau, kad tu esi sofistas

connaissancedesarts.com

Jei Sokrato pergalė nebus atnaujinta, auklėjimas bus tik idėjų pristatymas, bijant pažeisti „individo privačią sferą“. Gal kas ir norės auklėti savo vaikus ar savo valstybės piliečius dorais žmonėmis, bet pernelyg kuklinsis nubrėžti ribą, kas dora. Gal kas ir norės ugdyti jaunus žmones, bet niekas nė neįtars, kas yra žmogus ir kokia jo prigimtis, todėl nieko jaunuoliams ir nepasakys. Tada sūnus galės visiškai teisingai tarti: „Tėti, aš manau, kad tu esi sofistas.“ Niekas jam nepaprieštaraus, nes tai jo nuomonė.

Skaityti toliau