All posts by Linas Braukyla

Dar nesu užbaigtas žmogus. Myliu tiesą, siekiu gėrio, visada ieškau grožio. Stengiuosi būti nuoseklus. Rašau, nes turiu augti. Esu ateitininkas, nes taip manyje susijungė tikėjimas, jį suteikusi Bažnyčia ir sustiprėjęs noras gyventi Evangelija. Daug juokiuosi, dažnai kažkur trenkiuosi galva, studijuoju politikos mokslus.