Martynas Pilkis
2012-06-04

Vitražai (17)

Gravitacija veikia. Čia tik želė.

*

Kažkoks druskininkietis vyras anksčiau turėjo gėrimo problemų, bet metė (ko gero krikščioniškoj anoniminių alkoholikų grupėj) ir nuo tada panoro evangelizuoti ir kitus. Jis nusipirko A3 talpinantį spausdintuvą ir pradėjo spausdinti plakatus su įvairiais krikščioniškais užrašais, pvz.: jeigu Dievas pirmoj vietoj, tada viskas savo vietoj. Ir tuos plakatus jis klijuoja visuose Druskininkuose – skelbimų lentose ir t.t., kažkada net ant autobusų jam buvo pavykę užklijuoti. Druskininkai – mažas miestas, visi jį pažįsta, mato kaip jis su savo klijais ir plakatais vaikšto ir klijuoja ir taip visuomenę evangelizuoja. Pasakoja apie jį su pakankama pagarba. Žavinga.

*

Galvodami apie krikščionišką meną, rodos, dažnai galvojam apie tai tarsi apie senovę. Dabar šitoj srity turbūt nieko ir nebevyksta.

Na, jeigu ir vyksta, tai tik jau ne Lietuvoj. Kokia nors pal. Jono Pauliaus II mozaika Galilėjoj, pavyzdžiui. O čia toj Lietuvoj taigi pinigų niekam nėra.

Netiesa!

Štai šį pavasarį Vilniuj virš Gailestingumo šventovės durų buvo padaryta nuostabi mozaika. Tik pažvelkite:

 

Dar nuostabiau atrodo, kai saulė pasisuka ir apšviečia kūrinį – jis visas žėri. Pažvelgi ten pasigėrėjimo akimirkai prieš įžengdamas į vėsią šventovės tylą.

*

Utenoj, girdėjau, šiemet jau pastatyta pal. Jurgio Matulaičio skulptūra. Įdomu būtų pamatyti. Kaina, aišku, nėra pagrindinis rodiklis, bet įspūdinga, kad kūrinio pagaminimui buvo suaukoti 36 tūkst. litų.

*

Buvo mintis pal. Jurgio Matulaičio metų marškinėlius padaryti. Mintis materializavosi į štai tokį maketą, tik kažin ar reikalai pajudės toliau.

Liūdėt nereikia – jei kiekviena idėja materializuotųsi, tai gyventume materijos pergrūstame pasaulyje.

-
nuotrauka su taurėmis priklauso whisperwolf
Už nuotrauką iš Vilniaus ačiū Linutei.
1 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *