Martynas Pilkis
2012-12-25

[Tavo vardas]: Nelaukta kelionė

Prieš tavo akis – neaprėpiami 2013 AD toliai.

***

[Bilbas tarė Gendalfui:]

– Jeigu jūs turite pypkę, sėskitės ir paragaukite mano tabako! Nėra kur skubėti, visa diena dar prieš akis!

Bilbas patogiai atsisėdo ant suolelio palei duris, užsimetė koją ant kojos ir išpūtė gražų pilką dūmų kamuoliuką, kuris pakilo aukštai į orą ir nuplaukė tolyn Už Kalvos.

– Puiku! – pasakė Gendalfas. – Bet šįryt aš neturiu laiko pūsti dūmų kamuoliams. Dairausi, kas galėtų leistis į nuotykį, kurį jau esu sumanęs, bet ne taip lengva ką nors rasti.

– Kurgi ne – o dar mūsų krašte! Mes gyvename sau ramiai, tyliai, nuotykių nesivaikome. Per juos tik vienas vargas ir nemalonumai! Dar, ko gero, ir pietų gali pavėluoti! Nesuprantu, kas iš jų gero, – pasakė mūsų misteris Beginsas ir, užsikišęs pirštą už petnešos, vėl išpūtė dūmų kamuolį, dar didesnį negu pirma. Paskui išsitraukė iš dėžutės rytinį paštą ir ėmė skaityti laiškus, dėdamasis, jog nebepastebi senio. Jis nusprendė, kad svečias ne kažin kas, ir tikėjosi, kad tas patrauks savais keliais. Bet senis nė nemanė eiti. Stovėjo, pasirėmęs lazda, ir nė žodžio netardamas taip ilgai ir įdėmiai žiūrėjo į hobitą, jog Bilbas pasijuto kiek nepatogiai ir net mažumėlę supyko.

Ištrauka iš Džono R. R. Tolkino „Hobitas, arba Ten ir Atgal“

Puikiai ši scena (o ir daugybė kitų) atgimsta naująjame filme „Hobitas: Nelaukta kelionė“. Bet apie filmą – gal kitą kartą.

Bilbas nuotykin, į kurį buvo iškviestas, pasileidžia. Pasileidžia po ilgų baimingų svarstymų, tačiau laisva valia ir nekantraujančia širdimi, nors Gendalfas jam aiškiai pasakė, jog bus pavojinga ir jog toks pats, koks buvo, Hobitas namo jau nebegrįš. Bilbas pasileidžia pėsčias, Grafystėje palikęs visą savo turtą ir saugumą. Bet jo gyvenimas iki Gendalfo iškvietimo dar niekada nebuvo toks turtingas.

***

Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“. Tas paklausė: „Kokių?“ Jėzus atsakė: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk; gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį. Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko dar man trūksta?“ Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto.

Mt 19, 16-22

Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi.“

Mt 16, 24

Kalėdos. Kristus – žmogus-Dievas – ateina ir pakviečia paskui save kiekvieną. Pakviečia į nepaprastą, nelauktą kelionę.

Tu pasiryžti palikti savo savanaudiškumą, silpnumą, mažas ir dideles priklausomybes, ydas ir nuodėmes namuose – leidies į kelią, gerai net nenutuokdamas, kaip atrodys pasiektas tikslas, bet širdim jausdamas jo trauką.

Ir nieko neprarandi – atvirkščiai.

Pažado Sėjėjas sako: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.“ (Jn 10, 10)

***
Kažkada moksleiviams ateitininkams kalbėdamas apie nepaprastą sekimo Kristumi nuotykį, kunigas K. Kėvalas patarė: „Nepamirškit užsisegti diržų, nes kelias tikrai smarkiai papurtys jus bandydamas!“. Tai sakydamas šypsojo, kaip jam ir būdinga. Bet omeny turėjo tai rimtai.

Kodėl didysis inkvizitorius peikia Kristų už jo pažadą žmonėms? Siūlau porą minučių paklausyt kun. Kėvalo šnekos:

Įkvėptų šv. Kalėdų jums! Priešaky – nepaprastas kelias.

***

Kalėdos yra turbūt paskutinė šventė, kurios šventimui daugelio žmonių gyvenime paskiriama visa liturginė oktava – aštuonios dienos nuo 12.25 iki 01.01, per kurias žmonės dažnai darbą dirba (jei dirba) tik truputį (ir gerai!), per kurias  patirtas ramus džiaugsmas tikrai panašus į gyvenimo perkrovimą, po kurio esi pasiruošęs leistis į savo asmeninę nelauktą kelionę su Kristumi.

***

Iki 2013 sausio 2-os dienos įrašų tinklaraštyje nebus.

Nuotrauka priklauso  Steve took it.
19 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema: