Gediminas Zelvaras
2012-11-08

Intelektualumo ir sakralumo sąjunga – siekinys katalikams studentams


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Pradėsiu nuo aktualijų. Vos prieš keletą dienų turėjau garbės būti Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ir klausytis doc.dr. Kęstučio Dubniko paskaitos „Kuo katalikybė skiriasi nuo kitų religijų?“. Paskaitoje buvo paliesta modernioji Bažnyčios samprata, Bažnyčios ryšys su klasikiniu antikos pasauliu ir rytų bei vakarų Bažnyčios santykio klausimas. Išsami, gili ir intelektualiai praturtinanti paskaita truko kiek daugiau nei valandą, o auditoriją užpildžiusi studentija savo smalsiais klausimais negalėjo nedžiuginti. Pranešėjas sulaukė klausimų apie katalikybės ryšį su tolimųjų rytų pasauliu bei santykį tarp rytų ir vakarų Bažnyčios. Vis dėlto teigiamos emocijos dėl įvykusios paskaitos negalėjo nuslopinti manyje kilusių klausimų…

Klausiau savęs, kokia yra įvykusios paskaitos prasmė? Koks galutinis tikslas? Atsakymas kirbėjo štai koks: evangelijos sklaida universitete! Akademijos kristianizacija! Jei mano nuomonė bent kiek teisinga, giliai sveikinu ir linkiu studentams ateitininkams Dievo malonės ir neišsenkamos stiprybės šiame nelengvame, bet reikalingame darbe. Reiškia, kad evangelijos žinia yra vis dar yra aktuali ir po 2000 metų, o „pažangiai mąstančių“ ir tą mąstymą kitiems primetančių teiginiai apie religiją kaip atgyveną prasilenkia su realybe. Šiuo atveju turime reikalą jau ne su bet kokia religija, o, būtent, krikščioniškąja apreikštąja religija.

Vis dėlto manyčiau, jog norint visuotinai ir vaisingai pripildyti akademinį gyvenimą Katalikybės šviesos vien tik paskaitų ciklo nepakaks, nors tai būtų ir giliai prasminga veikla. Štai ką rašo Katalikų Bažnyčios katekizmas:

„Pareiga autentiškai aiškinti surašytą ar perduotą Dievo žodį tėra patikėta tik gyvam Bažnyčios Mokymui, kuris autoritetingai vykdomas Jėzaus Kristaus vardu, tai yra vyskupams vienybėje su Petro įpėdiniu, Romos vyskupu“

Nors Katekizmo ištraukoje yra rašoma apie autentišką Šventojo Rašto aiškinimą, iš šios ištraukos labai ryškiai pastebime Bažnyčios pirmumą skleidžiant evangeliją. Todėl kitas esmingas žingsnis, kurį galėtų atlikti studentai ateitininkai, o ir ne tik jie, galėtų būti prašymas suteikti institutui / universitetui / kolegijai kapelioną ir nuolatinės koplyčios vietą.

Pabrėžtina, kad kapeliono, kaip Katalikų Bažnyčios dvasininko, ir koplyčios, kaip religinės praktikos nuolatinės vietos, vaidmuo akademijoje yra ne šiaip kokia atsitiktinybė, bet, Antano Maceinos žodžiais tariant, esminė būtinybė. Tai yra tas būtinasis tiltas, sujungiantis studentiją su visuotine (catholicos) Bažnyčia.

Tą įgyvendinti neturėtų būti sunku, nes studentų pripildytos auditorijos kalba pačios už save. Tereikia tik valingos ir kryptingos studijuojančiųjų katalikų iniciatyvos. Noriu pabrėžti, jog tas galioja ne tik politikos mokslų studentams, bet ir studentams apskritai. Koplyčia, kurioje nuolat vyksta Šv. Mišios ir yra patarnaujantis dvasininkas, sudarytų evangelijos sklaidos židinį bei centrą, iš kurio plintanti Bažnyčios mokymo šviesa pasiektų ir paliestų gelbėjamas sielas. Paskaitų intelektualumas ir Mišių sakralumas sudarytų vieną, bet kartu dvilypę akademiją pašventinančią realybę.

-
Nuotrauka priklauso  annais
9 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 12 )

 1. „Tereikia tik valingos ir kryptingos studijuojančiųjų katalikų iniciatyvos“, – būtų gražu pasidomėti prieš rašant, kas, kaip ir kokia apimtimi yra šia linkme daroma. Nes nepasidomėjus, deja, panašu į tuščio pamokslavimo ir grafomanijos mišinį. :(

 2. Na, deja turiu pasakyti, kad bent centriniuose VU rūmuose dėl to daroma 0. Tik čia jau kaltę turėčiau prisiimti sau, kad nieko neorganizavau. Bet ir kunigo veikimo juk norisi… :)

  P. S. Yra pasirodęs labai neblogas interviu su tikrai aktyviai kapelionauti bandančius MRU kapelionu: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-01-kun-povilas-narijauskas-budamas-universiteto-kapelionu-nuolat-mokausi/88523?fb_action_ids=551517491540832&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

 3. Universiteto (o dar geriau, fakulteto) kapelionas, kuris pažintų studentus, dalyvautų jų gyvenime, telktų bendruomenę, vykdytų sielovadą iš tiesų būtų pravartu.
  Visgi nuo tokių straipsnių ir panašaus pobūdžio raginimų jie neatsiras.

 4. O kaip jie galėtų atsirasti? :) Nes skylė tai yra… Kamščio raidžių šokiais gal ir neprisišauksi, bet tada kaip?

 5. Iš tiesų, šiuo tekstu nesiekiau pamokslauti. Tiesiog savo mintimis siekiau atkreipti dėmesį į katalikų studentų ir visuotinės Bažnyčios santykio svarbą bei būtinybę universitete.

  Pauliau, esi teisus. Straipsniai nedaug kuo gali padėti, bet jau bent gali suteikti šiokį tokį postūmį. Tai daugiausia, ką kol kas galiu padaryti. Kita turėtų daryti patys studentai.

  Kad neatrodytų, jog kitus mokau, o pats nieko nedarau, pasakysiu, jog pats studijuoju MRU. Dalyvauju bendrose veiklose (įskaitant ir Šv. Mišias) su universiteto kapelionu. Pastaruoju metu MRU administracijai pradėjau kelti klausimą dėl universiteto koplyčios, kurioje vyktų Šv. Mišios ir tikintys studentai galėtų ateiti, jiems tinkamu metu, pasimelsti. Mat iki tol Mišios vykdavo auditorijoje, kur vyksta ir kiti užsiėmimai. Nėra net religinės simbolikos. Studentai negali jiems tinkamu metu ateiti pasimelsti.

 6. Tomai, esi irgi neteisus. VU buvo daroma daug kas tiek dėl kapeliono, tiek dėl Mišių Šv. Jonų bažnyčioje. Deja, kaip žinia, VU vadovybė, kaip bebūtų paradoksalu turint omeny šio universiteto istoriją, švelniai tariant nėra palanki katalikybei.

 7. Justina, ačiū už pastabą :) Būtų labai įdomu, jei papasakotum daugiau, nes tikrai nieko neteko girdėti (nes tiesiog nesusidūriau su niekuo, kas buvo daroma).

  Beje, aš ne apibendrinu objektyvią tikrovę, o kalbu apie patirtį. Matomų dalykų daroma nulis, nes niekas realiai nevyksta, išskyrus gospelų Mišias savaitgaliais (gal ir jos jau dingo?). Vadovybę turėtų spausti studentai. Gal ką organizuojam?

  Nes su tikinčiais studentais universitete yra aiški bėda – jie dažnai nepažįstami, nežino vieni apie kitus ir kitų iniciatyvas, pasklinda po įv. Vilniaus parapijas etc. Panašią situaciją iliustruoja ir mano nuomonė apie kapeliono veiklą – kalbu taip, nes su ja nesusidūriau, nors mano akys ir plačiai atmerktos, o ausys gaudo tokio tipo info.

 8. Tomai, taikliai užčiuopei universiteto nukrikščionėjimo vieną skaudžiausių simptomų: tikinčių studentų išsibarstymą.

  Taigi jei universitete nėra kuriama krikščioniška kultūra, bus sukurta kitokia kultūra. Žinant žmogaus bendruomeninę prigimtį kaip būtiną, katalikai tapatinsis su kita kultūra, kita pasaulėžiūra.

  O koks centras, koks židinys gali autoritetingai skleisti krikščionių religijos ir kultūros lobį? Tik Bažnyčia.

 9. Žmogus, besivadovaujantis hobsiška laisvės samprata (tokių yra nemažai), pagrįstai galėtų klausti:

  “kodėl tie katalikai čia įvedinėja savo tvarką? Kodėl jiems mums primetinėja tokius suvaržymus? Juk esame laisvi žmonės ir galime daryti, kaip mums patinka. Svarbiausia šitokia laisve neriboti kito žmogaus analogiškos laisvės.”

  Tokiam žmogui galima būtų atsakyti: “bičiuli, kas tave varžo? Kas tave riboja? Ar katalikai tave verčia eiti į Šv. Mišias universitete? Ar jie tave verčia eiti į jų paskaitas? Bet nejaugi jie neturi teisės praktikuoti to, kuo jie tiki? Tam jie turi visišką teisę! Pagal savo esmę katalikybė yra visuotinė (catholicos), todėl praktiškai neįmanoma užsidaryti vien savo kambarėlyje. O Bažnyčia, kuri yra krikščioniško mokymo centrinė vieta, neišvengiamai yra tos krikščioniškos visuotinybės išraiška kaip institucija ir kaip bendruomenė”.

 10. Džiaugiuosi, kad studentai nori eiti tikėjimo keliu, tai yra pagirtina. Ir logiška,kad jie nori palydėjimo, dvasinio mokymo ir aiškios atramos savo svyruojančiam tikėjimui. Tik noriu atkreipti dėmesį į vieną didesnių katalikų problemų – iniciatyvos nebuvimą (arba per silpną buvimą). Kai struktūra (bažnyčios) yra hierarchinė, ji automatiškai suponuoja iniciatyvos teisę aukštesnei struktūrai (kunigui ar vyskupui). Bet Jėzus mus visus jau pakvietė, tai ko dar laukiam? To paties ir savęs klausiu, nes nesu pavyzdinis iniciatorius. O bažnyčia su kunigų trūkumu ir visokiais nekilnojimo turto administravimo rūpesčiais nebe aprėpia kiekvieno universiteto ir ka jau kalbėti apie institutus. Aš žaviuosi TSPMI studentais ateitininkais, kurie nereikalaudami ypatingo dėmesio ir rūpesčio iš hierarchų ar universiteto valdžios tiesiog renkasi ir gilinasi į tikėjimo tiesas, istoriją iššūkius ir t.t. Gal po kurio laiko tikintys studentai nebijos prie kitų sveikintis “Garbė Kristui”, o prieš ir po valgio persižegnoti. Aš pats nedrįsdavau – bet ateitininko ženkliuko nešiojimą atlape – laikiau dideliu pasiekimu. Manau kad pirma reikia bendruomenės, o patalpos atsiras, su simbolika ar be. Blogiau kai atsiranda patalpos, bet stovi tuščios.

 11. Vytautai, stipri įžvalga :) Apie būtinybę būti iniciatyviems kalba ir Gediminas Z. Kalbant apie naujo ir seno veikimo formas, žinoma, svarbu ne vien kunigą atvilioti į universitetą (nors iki šios esu šventai įsitikinęs, kad jo ten reikia; ir kad jis būtų MATOMAS), bet ir draugystės evangelizacija.
  Su bendruomene šiuo atveju ir yra sunkiausia. Universitetai retai besukuria bendruomenes (TSMPI, VPU – yra malonių išimčių). Pas mus filologyne bent jau ir pas istorikus man studijuojant buvo laukinis individualizmas.

 12. Vytautai, bravo vyras esi!:) Gerai, kad pripažįsti savo ribotumą. Be to jokia pažanga neįmanoma. Taigi drąsos.:)

  Taip, tikinčiųjų bendruomenė universitete tikrai yra reikalinga. Melskimės Dievui už TSPMI ateitininkus, kad jiems viskas kuo geriausiai klotųsi.

  Ar dabar matote, kaip svarbu yra tarpusavyje diskutuoti? Ir tai nėra blogai! Nepasiduokime retorikai, teigiančiai: “jokio teorizavimo, o tik praktika!”. Gal šiuo atveju kiek perlenkiu lazdą, bet tą padaryti būtina, kad išprovokuoti tolimesnes diskusijas ir iš jų kylančius, protingai pamatuotus ir kompetetingai išdiskutuotus, veiksmus, kuriems, žinoma, studentų valia bus reikalinga.

Leave a Reply to Paulius Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *