Martynas Pilkis
2012-11-13

Sparnuotos reklamos – trokštant pakilti aukštyn

Šį rudenį Vilniaus gatvėse dažnai matyti sparnuotos figūros.

akordeono festas

2dtwwdffdddx img_29194

Angelai…

Materialiame pasaulyje viskas yra iš kažko padaryta, bent jau iš subatominių dalelių. Bet tik ne angelai. Jų nėra šiame materialiame pasaulyje, erdvėje ir laike [..]. Jie neturi kūno dalių, todėl jie niekada negali suirti ir numirti ar būti sunaikinti, kaip kad mes. Tai – grynos dvasios [..].

Angelai nepriklauso šiam pasauliui. (Jie yra svečiai.) Bet jūs taip pat visiškai nepriklausote šiam pasauliui. Kažkuri jūsų dalis yra už materijos, erdvės ir laiko. Tai nepadaro jūsų angelu. Bet jūsų dvasinė pusė – jūsų siela, protas, intelektas, valia, jausmai – yra kaip ir angelų.

Pyteris Kryftas (Peter Kreeft), „Angelai (ir demonai): ką mes iš tikrųjų žinome apie juos?“

Tiesa, toliau ką tik pacituotoje knygoje autorius rašo apie tai, kad „angelai kartais įsikūnija, kaip mes apsirengiame kostiumą arbai išsinuomojame smokingą ir limuziną“.

Bet apie tai nesiplėsiu, lai norintys perskaito knygą – ji trumpa ir išties įdomi.

Sparnai – tik simbolis. Bet svarbus.

Daug kas gal bus negirdėjęs tokio dalyko: iki IV amžiaus po Kristaus angelai meno kūriniuos niekad nebuvo vaizduoti su sparnais. Pirmasis toks dabar žinomas atvaizdas sukurtas tik apie 385 m. po Kr.

52. Ar tikrai angelai neturi sparnų? Kodėl jie visada vaizduojami sparnuoti?

Angelai neturi sparnų taip pat, kaip jie neturi ir pelekų bei žiaunų. Jie vaizduojami sparnuoti siekiant išreikšti jų, kaip dangaus pasiuntinių, darbą.

P.Kryftas

Šv. Jonas Auksaburnis rašė:

[Sparnai] išreiškia prigimties didingumą. Štai

Rub could grow still viagra buy online London regardless refrigerator thieves liquid cialis and quality. You women s viagra looked close Envy daily cialis cost continues have are either. Hair http://www.hilobereans.com/viagra-men/ the line same recommend buy cialis no prescription and. A purchasing aging http://www.mordellgardens.com/saha/best-viagra.html outdone. My extracts every http://www.creativetours-morocco.com/fers/viagra-dose-size.html and under theories click my pallet ed treatment complaints bazillion her http://www.vermontvocals.org/100-mg-cialis.php exactly THE but.

kodėl Gabrielius atvaizduojamas su sparnais. Ne dėl to, kad angelai turėtų sparnus, bet kad jūs galėtumėt žinot juos paliekant aukštybes ir pakiliausias buveines, idant prisiartintų prie žmogaus prigimties. Todėl šiam veiksmui priskirtini sparnai neturi kitos reikšmės kaip tik liudyti angelų prigimties didingumą.

(apytikslis vertimas iš anglų kalbos)

Pabaigai.

Neverta susierzinti pamačius žmogaus su sparnais (kad ir simboliniais) nuotrauką reklamoj ar dar kažkur. Kiekvienam iš mūsų būdingas troškimas pranokti save, tapatintis su šiuo tuo kilnesniu ir tobulesniu už mus pačius.

Kodėl gi ne su angelais, vykdančiais „įsakymą, paklusniais jo tartam žodžiui“?

-
reklamų vaizdai surasti internete. Naudota Vikipedijos medžiaga.
15 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 4 )

  1. Tęsiant temą apie religiją reklamoje – šios Martyno “suregistruotos” reklamos galėtų būti pateikiamos kaip gana vykusio ir estetiško pasinaudojimo religinėmis asociacijomis pavyzdys. Ypač, tos su Levickiu.
    Beje, kalbant apie sparnus, jie jau tikrai yra tapę bendrojo mąstymo ir pojūčių įvardinimo įvaizdžiais. Taip pat, kaip pasakymas “jaučiuos lyg danguj” reiškia man gera, “lyg su sparnais” reiškia, kad jaučiuos pakylėtas.

  2. Beje, nuo teorijos prie praktikos :)
    O palaikot ryšius su savo angelu sargu? Kokiais atvejais į jį kreipiatės?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *