Emilija Pundziūtė Gallois
2013-10-11

Pora laisvų pamąstymų apie išsilaisvinimą

6922685592_217fff631e_z

 

Tarptautinių santykių specialistai vis dažniau savo dėmesį kreipia į alternatyvias (ne tik vakarietiškas) tarptautinių santykių sistemas ir svarsto, ką galima pasimokyti iš kitų kraštų tradicijų. Vakarietiškos mokyklos pasaulį mato organizuotą į suverenias valstybes tarp kurių veikia įvairios „kovos už būvį“, konkurencijos, bendradarbiavimo ar normų kūrimo taisyklės. O Rytuose, pavyzdžiui, aplink Kiniją ilgą laiką formavosi visai kitokia, duokle pagrįsta tarptautinė sistema, kurioje Kinija buvo laikoma neginčijamu pasaulio centru, o kitos, aplink imperiją išsidėsčiusios valdos, pripažindamos savo žemesnį statusą, mokėjo duoklę imperatoriui. Ši hierarchinė sistema buvo labai aiškiai suvokiama, priimta ir gerbiama tiek pačios Kinijos, tiek aplink ją esančių ir nuo jos priklausančių valstybių.

Neturiu tikslo čia dėstyti tarptautinių santykių teorijos ir nepretenduoju į nuodugnų istorinį tikslumą, mat tikrai nesu Tolimųjų Rytų specialistė. Tiesiog kartais tam tikri vaizdiniai iš kitų kraštų ir kitų laikų prabyla kaip šuiolaikinių visuomeninių tendencijų iliustracijos.

Taigi Kinijos duokle pagrįsta sistema pasižymėjo ypatingu taikumu. Tuo metu kai Europoje vienas karinis konfliktas sekė kitą, Kinija su savo kaimynėmis išgyvendavo taikius laikotarpius, kurie tęsdavosi iki 900 metų. Štai kartą Vietnamo valdovas sugalvojo, kad turi tam tikrų teritorinių pretenzijų Kinijos atžvilgiu. Imperatorius, išgirdęs apie nepasitenkinimą atsiuntė į Vietnamą pasiuntinį su raštu dėl padėties ir reikalas buvo išspręstas taikiai, be jokio konflikto, nes Vietnamo valdovas labai aiškiai buvo įsisąmoninęs, kad Kinijos imperatorius yra viršesnis ir turi teisę nurodyti sprendimą. Mūsų vakarietiškai sąmonei, besistengiančiai išsilaisvinti iš bet kokių „tradicinių įsitikinimų“, sunkoka suvokti, kad save gerbiantis ir šiaip jau visai galingas valdovas šitaip nusileistų hegemonui. Karas būtų buvęs užtikrintas, jei žaltys būtų pakuždėjęs Vietnamo valdovui: „baik nesąmones, tu toks pats stiprus kaip Kinijos imperatorius, kviesk karius ir nugalėsi“. Kitaip tariant, jei Kinijos pavaldiniai būtų „išsilaisvinę“ iš tradicijos, šitiek metų užtikrinusios taiką regione. Moralas: laisvė nuo tradicijų ne visada reiškia gėrį.

Universitete esančios viešosios vietos kartais teikia ypatingo įkvėpimo: čia sienos nukabinėtos atsišaukimais, kvietimais mobilizuotis ir uždegančiomis sentencijomis. Štai kartą aptikau kvietimą į kovą prieš kontracepciją: labai feministinis atsišaukimas, tik šį kartą nukreiptas ne prieš tradicijas ginančias bendruomenes, o prieš farmacines kompanijas ir ginekologų „klaną“, kurie, naudodamiesi savo galia moterims „kiša“ visokį šlamštą nepalikdami galimybės pasirinkti. Atrodo, kad bus prasidėjusi išsilaisvinimo kova prieš išsilaisvinimą. Juk palyginti neseniai farmacinės kampanijos ir tie patys ginekologai buvo tie, kurie siūlė moteris išlaisvinti iš tradicijos gniaužtų, kur šeima planuojama natūraliais ir „nepatikimais“ būdais. Užteko vieno skandalo, kai nuo kažkurios kontraceptinės tabletės mirė pora moterų, kad merginos atsisuktų prieš savo buvusius laisvintojus ir pakiltų į kovą. Tik bijau, kad jos neatsikvošėjo iki galo ir nesuprato, jog  „išsilaisvinimas“ vienur iš tiesų reiškia pavergimą kitur.

O gal tradicijos šalininkams vertėtų pabūti gudriems kaip žalčiai ir pasinaudoti šia „išsilaisvinimo“ iš „laisvintojų“ banga, kaip proga besiblaškantiems parodyti teisingą kelią?

Fotografijos autorinės teisės - Kees Van Mansom
7 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *