Gabrielius Satkauskas
2014-03-13

Popiežius, šv. Pranciškus Asyžietis ir ateitiniñkai


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/afwebadmin/domains/blogas.ateitis.lt/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Praėjusių metų kovo 13-ąją viso pasaulio katalikai džiaugėsi kartodami: „Habemus Papam!“ Jau metai, kaip turime naują popiežių, kuris pirmą kartą yra neeuropietis, pirmą kartą jėzuitas ir pirmą kartą pasirinkęs šv. Pranciškaus vardą. Tai popiežius, kurio trys mėgiamiausi dalykai yra futbolas, Tolstojaus knygos ir argentinietiškas tango. Daugelio įsitikinimu, dabartinis popiežius atrodo ypač šiltas, tėviškas, priimtinas net ir nekrikščionims, tačiau jis taip pat yra tvirtas reformatorius bei ryžtingas ganytojas. Jei įsigilinsime į popiežiaus kalbas, tai pastebėsime, kad jis, Šventosios Dvasios įkvėptas, brėžia Bažnyčiai naują kryptį.

APTOPIX Italy Pope Epiphany

Minėta proga verta prisiminti tai, kad vienas iš ateitininkų globėjų yra šv. Pranciškus Asyžietis, kuris buvo pasirinktas kaip katalikiškosios akcijos (veikimo) globėjas. Akcijos, kuri mūsų visuomenėje turėtų būti suprasta ne tik kaip katalikiškų organizacijų siekis savo tikslų, bet ir didžiadvasiškas bei nuolankus apaštalavimas visuomenėje siekiant reevangelizacijos – atnaujinimo. Kodėl katalikiškosios akcijos globėju buvo pasirinktas šv. Pranciškus? Kad atsakytume į šį klausimą – pažvelkime į jo asmenybę ir tuomet gal geriau suvoksime ateitininkų akcijos uždavinius dabarties tikrovėje, gal geriau įskaitysime nuostabų šio meto ženklą, kurį mums, ateitininkams, duoda naujasis popiežius, pasirinkęs Bažnyčios atnaujintojo, šv. Pranciškaus vardą.

Pagrindiniai šv. Pranciškaus dvasingumo bruožai buvo neturto meilė, kuklumas, paprastumas ir rūpestis visa kūrinija, o ypač vargšais. Šis šventasis Bažnyčios istorijoje užima ypač reikšmingą vietą, nes Bažnyčiai išgyvenant sąstingį sugebėjo, nebūdamas jokiu didžiu teologu ar hierarchu, atnaujinti Bažnyčią Kristuje ir gaiviu savo šventumo pavyzdžiu suteikti Jai naują kryptį. Šv. Pranciškus buvo Bažnyčios atnaujintojas, kurį mes, ateitininkai, galėtume laikyti vienu iš pirmųjų savo pirmavaizdžių bei idealų. Šūkį omnia instaurare in Christo šv. Pranciškus iš Asyžiaus įgyvendino realiai bei veiksmingai kaip ir daugelis šventųjų. Gal dėl to ateitininkų įkūrėjas Pranas Dovydaitis taip akcentavo šventųjų bendravimą. Jis norėjo, kad ateitininkai nepamirštų šventųjų, kurių kiekvienas savo metu būdavo Bažnyčios atnaujintoju ir pavyzdžiu visiems tikintiesiems, todėl mums taip svarbu ir šiandien prašyti šventųjų užtarimo savo veikloje, o ypač šv. Pranciškaus Asyžiečio ir kitų mūsų globėjų (šv. Apaštalo Pauliaus, šv. Pijaus X, šv. Kazimiero, šv. Tomo Akviniečio). Mums dar svarbiau šiandien patiems atsiliepti į šventumo pašaukimą!

XX a. pr. Lietuvoje iškilo vysk. Motiejaus Valančiaus subrandinta katalikų inteligentų jaunuomenė, kuri išgirdo to meto pop. šv. Pijaus X kreipimąsi į viso pasaulio žmones, kuriame raginta kovoti su „modernizmo srove“, burtis pasauliečiams į katalikiškas organizacijas ir siekti visa atnaujinti Kristuje! (Tai taip pat šv. pop. Pijaus X šūkis). Prano Dovydaičio Trys pamatiniai klausimai, kurie yra tarsi ateitininkų gimimo liudijimas, aiškiai byloja, kad buvo siekta atsiliepti į popiežiaus kvietimą. Tad galime sakyti, kad šventasis popiežius netiesiogiai prisidėjo prie ateitininkų gimimo. Toks artimas ateitininkijos ryšys su Kristaus vikaru žemėje mums primena, kad ir šiandien palaikytume glaudžią vienybę su popiežiumi. Ištikimybė Šventąjam Tėvui ir įsiklausymas į jo valią yra būtina sąlyga, jeigu norime atliepti šių dienų iššūkius.

Užduokime sau klausimus, į kuriuos raginu atsakyti veiksmu: kada paskutinį kartą klausiau Vatikano radijo, skaičiau popiežiaus katechezę, studijavau encikliką ar meldžiausi popiežiaus intencija? Kada meldžiausi ar pasninkavau dėl popiežiaus? Ar man yra svarbi Visuotinė Bažnyčia, o gal tik žiūriu savo reikalų? Kas iš to, jeigu praėjusių metų kovo 13-ąją šaukėm habemus Papam? Kaip kad neužtenka tikėti, bet reikia tikėjimu gyventi, taip ir negana pasidžiaugti keliais linksmais šūksniais – mūsų gyvenimo pavyzdys turi „šaukti“ aplinkai, kad mes esame su popiežiumi ir už popiežių, o tai reiškia – su visa Bažnyčia!

Dėkokime Dievui už praėjusius popiežiaus Pranciškaus tarnystės metus ir melskimės už Šventąjį Tėvą!

11 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 1 )

  1. Manau, vienas iš geriausių Šv. Pranciškaus postūmių yra atkreipti dėmesį į tai, koks svarbus asmeninis nuolankumas ir šventumo siekis skatinant kitus pažinti Kristų. Evangelizuoti dažniausiai reikia pradėti save ir niekad neužmiršti savęs evangelizuoti :)

    Kalbant apie dabartinio popiežiaus įžvalgas – visiems rekomenduoju apaštalinį paraginimą Evangelii Gaudium (Evangelijos džiaugsmas). Bažnyčios žiniose galima rasti lietuvišką vertimą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *