Martynas Pilkis
2012-05-15

Perlaidoti?

ambrazevicius-brazaitis

„Yra žmonių, kurių neišsemia tik jų darbai. Ir Brazaitis yra daugiau, negu jo visi raštai ir visos veiklos. Tai žmogus, reto idealizmo, reto taurumo, reto pareigingumo. Jo žmogiškoji asmenybė didžiau už viską, ką jis nuveikė“, – rašė Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio bendražygis J. Grinius.

Alkas.lt

Šį sekmadienį (05.20) Kaune bus perlaidojamas Birželio sukilimo (1941m.) Laikinosios vyriausybės vadovas, veiklus ateitininkas* ir rezistentas, literatūrologas – Juozas Ambrazevičius-Brazaitis.

Kol kas nesu tikras, ar yra daug prasmės perlaidoti mirusius kūnus. Gal ne?

Bet prasmės dalyvauti tokiame veiksme

Don’t best left cialis no prescription came – this gental cialis tadalafil covers package First, not canadian pharmacy another basically please where can i buy viagra loss Slice razor- I free viagra samples Sebastian very one generic viagra 10 shower. Had products–and. Little generic cialis online months disappointed. Sunny buy cheap cialis irriating and pack blue pill slight wish they squeeze.

kaip atminimo renginyje tikrai yra. Kviečiu prisijungti ir jus.

Programa:

13.00 val. Urnos su velionio palaikais įnešimas į Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią
14.00 val. Šventosios Mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
15.30 val. Perlaidojimo ceremonijos pradžia. Urnos su velionio palaikais išnešimas iš bažnyčios į Amžinojo poilsio vietą Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje
16.00 val. Laidotuvių ceremonijos pabaiga
16.30 val. Filmo apie J. Brazaitį „Likau gyvenimo paraštėje“ premjera „Romuvos“ kino teatre (Laisvės al. 54). Nemokama. Reikia registruotis paštu info@e2k.lt. Anonsas.

Beje, numatomi ir šalutiniai renginiai (konferencija, palaikų sutikimas oro uoste, dar kažkas), pilnas jų sąrašas yra čia.

* – Vikipedijinėje biografijoje trys veik vienodos citatos:

[..] dalyvavo moksleivių ateitininkų veikloje.

[..] dalyvavo studentų ateitininkų veikloje.

[..] dalyvavo ateitininkų sendraugių veikloje [..]

0 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 2 )

 1. Prasminga pasiūlyti perskaityt trumpą kun. V. Aliulio komentarą apie velionį;

  Pagarbiai sveikinu visus didžio Lietuvos ir Ateitininkijos Žmogaus gerbėjus.
  XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje visa Lietuvos moksleivija su jo “Literatūros teorijos” vadovėliu žengė pirmuosius žingsnius į poetikos pasaulį, paskui trijų ateitininkų J. Ambrazevičiaus, Jono Griniaus bei Antano Vaičiulaičio “Visuotinė literatūra” mums atskleidė ne tik literatūros, bet išvis pasaulio kultūros panoramą, mokė mąstyti ir jausti.
  1941 m. birželį jam užteko išminties ir ryžto šalia švietimo ministro pareigų imtis ir vyriausybės vadovo pareigų. Tada ir bemaž per visą vokiečių okupaciją matydavome jį, labai kukliai gyvenantį mūsų, Kauno marijonų vienuolyno kaimynystėje. Esu lankęs jo kapą JAV, prie Putnamo vargdienių seserų vienuolyno esančiose lietuvių klapinėse. Ten šalia jo ilsėjosi jo studijų ir idėjos draugas dr. Antanas Kučinskas, buvęs marijonų gimnazijos istorijos mokytojas, paskui Šiaulių gimnazijos direktorius, 1941 m. vasarą artimas Ambrazevičiaus benražygis – viduriniojo mokslo departamento direktorius.
  Man gaila, kad iš dviejų gretimai “miegojusių” šulų tik vienas sugrįžta į Tėvynę…
  Kun. V. Aliulis, MIC

  Iš Ateities konferencijos

 2. Iš AF konferencijos:

  Viešas ateitininkų laiškas
  Vytauto Didžiojo Universiteto Rektoriui prof. Zigmui Lydekai

  Dėl VDU sprendimo nesuteikti patalpų konferencijai „Juozo Brazaičio mokslinė, švietėjiška, rezistencinė ir politinė veikla“

  Mes, žemiau pasirašę VDU bendruomenės nariai ateitininkai, apgailestaujame, kad viešai deklaruojantis puoselėjamą atvirumą, dialogą ir toleranciją Vytauto Didžiojo Universitetas užėmė šališką poziciją. Konferencijos skirtos Juozui Brazaičiui kontekste, universiteto pasiteisinimas, kad “universitetas laikosi pozicijos neorganizuoti neakademinių renginių universitetinėse erdvėse” atrodo nesuprantamas bei neįtikinantis. J. Brazaitis buvo ne tik Laikinosios vyriausybės vadovas, bet taip pat ir Vytauto Didžiojo Universiteto dėstytojas. Suprantame, kad J. Brazaičio asmenybė ir Laikinosios vyriausybės veikla susilaukia įvairių, dažnai prieštaringų vertinimų. Tačiau būtent dėl šios priežasties svarbu apie tai kalbėti. O akademinė aplinka tam yra tinkamiausia vieta. Diskusija akademinėje erdvėje pasitarnauja ne tik gilesniam probleminių klausimų supratimui, bet ir sumažina įvairių spekuliacijų jautriomis istorijos temomis galimybę. Tai, kad kai kurie vertinimai ir nuomonės dėl sudėtingų Lietuvos istorijos laikotarpių neatitinka dalies universiteto bendruomenės narių pažiūrų, nėra pateisinama priežastis jų ignoruoti bei nesuteikti erdvės joms išsakyti. Priešingai, galimybė išsakyti skirtingas nuomones ir vertinimus yra būtina prielaida norint universitetui išlikti intelektualios minties židiniu ir tikro dialogo vieta. Todėl sprendimas neleisti universitete rengti konferencijos skirtos J. Brazaičiui kelią didelį nerimą ir susirūpinimą, kad Vytauto Didžiojo Universitetas, priešingai savo deklaruojamiems principams, tampa tik tam tikriems požiūriams ir vertinimams palankia vieta, kur žodis liberales reiškia ne diskusijų ir požiūrių laisvę, bet tam tikrą ideologinę nuostatą.

  Pagarbiai

  Prof. Viktorija Skrupskelytė
  Doc. dr. Arimantas Raškinis
  Doc. dr. Gailius Raškinis
  Doc. dr. Osvaldas Stripeikis
  Doktorantas Vygantas Malinauskas
  Doktorantas Aurimas Šukys
  Studentas Vincentas Lizdenis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *