All posts by Marius Parčiauskas

Mano tikslas – pakeisti pasaulį (pirmiausia save) ir atvesti visus į Katalikų bažnyčią. Esu netolerantiškas, nes tolerancija – tik meilės iškamša. Kovojantis, nes tėra du pasirinkimai: kovoti arba mirti, o geriausia – mirti kovojant. Tad neturėtų stebinti, jog mano straipsniuose dominuoja karingi įvaizdžiai. Studijuoju politikos mokslus ir tarnauju Lietuvos kariuomenėje. Myliu Dievą ir Tėvynę. Pastarąją dėl Dievo.

Pacifizmo kerai. Karo nebuvimas nėra taika (I)

mariaus

Pacifistas kovoja už taiką, bet niekada už žmones ir jų gyvybes. Už taiką, bet niekada už tautą ir tikėjimą. Taiką, bet niekada už savo šeimą ir silpnuosius, negalinčius apsiginti. Pacifizmas nėra užuojauta, jis užuojautą padaro neįmanoma. Kovojama už taiką, bet ne už taiką žmonėms. Už taiką dėl taikos. Už taiką taikai.

Skaityti toliau

Kaip iškeliauja pasaulio užkariautojai?

Napoleon_sur_son_lit_de_mort_Horace_Vernet_1826

Napoleono santykiai su Katalikų bažnyčia nebuvo geri. Netgi dar daugiau – neperdėtume jį pavadindami buvus visišku Katalikų bažnyčios priešu. Neleidęs popiežiui Pijui VII savęs karūnuoti, Napoleonas pats užsidėjo karūną sau ant galvos, tuo pabrėždamas, kad net Dievas nėra už jį viršesnis. Lyg to būtų maža, apsvaigintas šlovės Napoleonas aneksavo popiežiaus valdomas žemes, o patį popiežių pagrobė ir įkalino (tai buvo atsakas į Pijaus VII jam paskelbtą ekskomuniką).

Skaityti toliau