All posts by Emilija Pundziūtė Gallois

Sena ateitininkė, tikinti, kad gera valia ir vieningu veikimu galime keisti pasaulį. Mąstyti – pirmas žingsnis šios misijos link. Rašydama ir skaitydama, ką rašo kiti, mąstau kartu su Jumis. Mėgstamiausios sritys: visuomenė, politika, tarptautiniai santykiai. Bet kartais gali šauti ir kitokia mintis.

Netikėta spaudos apžvalga

27808075_2a85baa8fc_b

Sako, prie rytinės kavos laikraščių skaityti nepatartina, nes galima visai dienai susigadinti nuotaiką ir gerokai pakenkti virškinimui. Kalbant apie mūsų žiniasklaidą, pravartu šio patarimo laikytis. Vis dėlto, dažnai eidama į biblioteką mėgstu stabtelėti vienoje Paryžiaus kavinukėje puodeliui kavos, o ten kartais būna „senovinių“ popierinių laikraščių, kuriuos susigundau pavartyti.

Skaityti toliau

„Respublika yra teisi ir turi likti nepalenkiama“ – „La République est juste et doit être implacable“

A man holds a placard which reads "I am Charlie" to pay tribute during a gathering at the Place de la Republique in Paris

Visa tai yra tiesa. Tačiau precedento neturinti trijų su puse milijono minia, susikibusi už rankų ir žvelgianti viena kryptimi, negalėjo susirinkti be kokios nors ją vienijančios pamatinės idėjos. Ši idėja – tai res publica, tai – bendras reikalas, tai – gebėjimas gyventi kartu, skirtingiems, besiginčijantiems, bet kartu ir taikiai, be smurto.

Skaityti toliau